Activitats subjectes a la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana. Es distingixen tres tipus de procediment, de competència municipal, segons el tipus d'activitat que es pretenga desenvolupar: