El serveis socials conformen una xarxa articulada i integrada funcionalment, de manera que cadascun dels serveis que conformen esta estructura desenvolupa uns programes o prestacions que constituïxen els eixos fonamentals de la seua actuació. A l'Ajuntament de Benicarló d'ofereixen els següents serveis: