Prevenció i intervenció familiar

SERVEI DE PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ AMB LES FAMÍLIES

La funció bàsica d'aquest servei és la prevenció, la detecció i l'avaluació de les situacions de vulnerabilitat i risc, així com el disseny i la implementació d'estratègies d'intervenció de caràcter individual, en la unitat familiar o de convivència, amb xiquets, xiquetes i adolescents, persones majors o altres persones necessitades d'especial protecció o ajuda en el seu projecte de vida. Tot això amb els objectius de normalització vital i afrontament de la discriminació mitjançant l'empoderament personal i el suport a la gestió de la vida quotidiana i social, així com dotar d'instruments per a l'exercici de la funció parental i facilitar la seua inclusió social.

Les prestacions que s'ofereixen són:

        Prevenció i detecció de situacions vulnerables.

        Orientació individual, familiar o de la unitat de convivència.

        Intervenció familiar o de la unitat de convivència en conflicte convivencial.

        Atenció psicosocial i socioeducativa.

        Atenció a l'acolliment en la infància i l'adolescència.

        Protecció i acompanyament en situacions de maltractament.

        Declaració de risc i sol·licitud de situació de desemparament de les persones que ho requerisquen.