Certificats de coneixements de valencià

Preguntes freqüents sobre les novetats de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià

06/03/2018

Preguntes freqüents sobre les noves proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

MATRÍCULA

Quan em puc matricular?

En el primer període, on es faran les proves dels nivells A2, B1 i C1, la matrícula estarà oberta des del 23 de març fins al 9 d'abril, ambdós inclosos.

El segon període, en què es faran les proves dels nivells B2 i C2, la matrícula estarà oberta des de l'1 fins al 15 de setembre, ambdós inclosos.

En el primer període de matrícula em podré matricular de tots els nivells?

No, per als exàmens de novembre t'hauràs de matricular al setembre.

Ha canviat el procés de matriculació?

Sí, per primera vegada la inscripció serà totalment telemàtica i el pagament de taxes es podrà efectuar mitjançant targeta de crèdit o de dèbit o bé podràs descarregar-te l'imprés 046 que es generarà quan t'inscrigues i anar al banc a pagar.

Què necessite per a matricular-me telemàticament?

Si vols fer tot el tràmit per internet, hauràs de disposar de firma electrònica i d'una targeta vinculada a un compte del qual sigues titular.

Si no tens firma electrònica, faràs la inscripció per internet, t'hauràs de descarregar l'imprés 046 que es generarà quan t'inscrigues i anar al banc a pagar.

On puc fer la inscripció?

Per via telemàtica exclusivament a través del web següent: www.sede.gva.es

Hi ha algun requisit d'inscripció?

Sí, les persones que en prenguen part hauran de ser majors de 16 anys en el moment de realitzar la prova en què s'inscriu.

Com sabré si he fet correctament la matrícula en els exàmens de la JQCV?

Durant la setmana anterior a la realització de les proves, les persones matriculades podran consultar en la pàgina web de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, www.jqcv.gva.es, les dades de la seua inscripció; amb especificació de nom, cognoms, document d'identitat, nivell i localitat de realització de la prova.

Em puc matricular en més d'un nivell?

Sí, però hauràs de fer-ho individualment per a cada prova durant el període de matrícula corresponent.

Tots els navegadors suporten la plataforma a través de la qual m'he de matricular?

De vegades els navegadors provoquen problemes, prova'n diversos.

TAXES

Com es pot pagar la matrícula?

Per dos mitjans:

a) Per via telemàtica en el mateix moment de la inscripció, si tens firma electrònica i una targeta de crèdit o dèbit.

b) En persona en les entitats bancàries col·laboradores amb el model 046 que es generarà en fer la inscripció.

IMPORTANT:

1. Si abones les taxes per via telemàtica tindràs dret a una bonificació del 10% de la taxa.

2. No estaràs matriculat/ada fins que no abones les taxes.

Quant val la matrícula?

Certificat del nivell

Import

A2

15,20 EUR

B1

20,40 EUR

B2

20,40 EUR

C1

25,50 EUR

C2

25,50 EUR

Llenguatge administratiu

27,54 EUR

Llenguatge als mitjans de comunicació

27,54 EUR

Correcció de textos

27,54 EUR

BONIFICACIONS

Hi ha algun tipus de bonificació?

Sí, n'hi ha tres tipus:

1. Les persones aspirants que abonen les taxes per via telemàtica tindran dret a una bonificació del 10 % de la taxa.

2. Estan exempts del pagament de les taxes d'inscripció els membres de famílies nombroses de categoria especial, els membres de famílies monoparentals de categoria especial i les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició.

3. A més, tenen una bonificació del 50 % de les taxes d'inscripció les persones que tinguen una discapacitat acreditada igual o superior al 33 %, els membres de famílies nombroses de categoria general i els membres de famílies monoparentals de categoria general.

Com he d'acreditar que em vull acollir a una exempció o bonificació de les taxes?

Consulta el punt seté de la resolució: http://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/06/pdf/2018_2320.pdf

CALENDARI DE PROVES

Quins dies es faran les proves?

Nivell

Data

C1 (primera part)

9 de juny

A2

9 de juny

B1

16 de juny

C1 (segona part)

30 de juny

Llenguatge Administratiu

9 de juny

Llenguatge als Mitjans de Comunicació

16 de juny

Correcció de Textos

30 de juny

C2 (primera part)

27 d'octubre

B2

3 de novembre

C2 (segona part)

10 de novembre

Quin serà l'horari de les proves?

Les proves de certificat de nivell A2, B1, B2, C1 i C2 començaran a les 9.00 h.

Les proves dels certificats de capacitació tècnica començaran a les 9.30 h (Certificat de llenguatge als mitjans de comunicació, Certificat de llenguatge administratiu i Certificat de correcció de textos).

NOUS NIVELLS I EQUIVALÈNCIES

A quins nivells antics equivalen les noves proves de la JQCV?

El nivell A1 no existia abans.

El nivell A2 equival a l'antic Coneixements Orals.

El nivell B1 equival a l'antic Elemental.

El nivell B2 no existia abans.

El nivell C1 equival a l'antic Mitjà.

El nivell C2 equival a l'antic Superior.

Aquests sis nivells són els establits pel Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües al qual les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià s'ha adscrit, i van des de l'aprenentatge inicial (A1) fins al domini dels usuaris i usuàries més competents (C2).

Si ja tinc algun nivell aprovat amb el model antic, he de fer alguna cosa per a convalidar-lo o la Junta ho actualitza directament?

Hi ha un Decret d'homologacions que has de consultar (està en l'Annex II). Si el teu títol està previst, no cal que faces res més. Mira l'enllaç: https://www.dogv.gva.es/datos/2017/03/06/pdf/2017_1799.pdf

INFORMACIÓ

On puc demanar més informació sobre les proves?

A la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, telefonant al 012 i demanant que us passen amb la Junta o consultant el seu web www.ceice.gva.es/ca/web/jqcv

A Aviva Benicarló també us podem informar sobre aquestes proves:

Aviva Benicarló

    C. de Ferreres Bretó, 10

    Tel. 964 470 050 (0220)

    aviva@ajuntamentdebenicarlo.org

CONVOCATÒRIA OFICIAL

On puc consultar la resolució completa de la convocatòria?

Ací: http://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/06/pdf/2018_2320.pdf