Certificats de coneixements de valencià

Proves dels certificats de coneixements de llengua de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià (2019)

06/03/2018

Des d'Aviva Benicarló hem fet un extracte de la informació més rellevant de la convocatòria 2019 de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià:

Matrícula

Primer període de matrícula: del 25 de març al 8 d'abril de 2019 per als nivells A2, B1, C1 i llenguatges específics.

Segon període de matrícula: del 2 al 16 de setembre, per als nivells B2 i C2.

IMPORTANT:

El procés dematrícula es fa exclusivament través del web següent: www.sede.gva.es

Hi haurà dos maneres de matricular-se:

Amb firma electrònica: Si vols fer tot el tràmit telemàticament, hauràs de disposar de firma electrònica i d'una targeta vinculada a un compte del qual sigues titular.

Sense firma electrònica: Si no tens firma electrònica, faràs la inscripció per internet, t'hauràs de descarregar l'imprés 046 que es generarà quan t'inscrigues i anar al banc a pagar.

Taxes

Certificat del nivell

Import

A2

15,20 EUR

B1

20,40 EUR

B2

20,40 EUR

C1

25,50 EUR

C2

25,50 EUR

Llenguatge administratiu

27,54 EUR

Llenguatge als mitjans de comunicació

27,54 EUR

Correcció de textos

27,54 EUR

BONIFICACIONS

Hi ha tres tipus de bonificació sobre el preu de la taxa:

1. Les persones aspirants que abonen les taxes per via telemàtica (amb firma electrònica) tindran dret a una bonificació del 10 % de la taxa.

2. Estan exempts del pagament de les taxes d'inscripció els membres de famílies nombroses de categoria especial, els membres de famílies monoparentals de categoria especial i les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició.

3. A més, tenen una bonificació del 50 % de les taxes d'inscripció les persones que tinguen una discapacitat acreditada igual o superior al 33 %, els membres de famílies nombroses de categoria general i els membres de famílies monoparentals de categoria general.

Calendari de proves

Nivell

Data

C1 (primera part)

1 de juny

A2

15 de juny

B1

8 de juny

C1 (segona part)

15 de juny

Llenguatge Administratiu

1 de juny

Llenguatge als Mitjans de Comunicació

8 de juny

Correcció de Textos

15 de juny

C2 (primera part)

26 d'octubre

B2

9 de novembre

C2 (segona part)

16 de novembre

HORARI de les proves:

 • Les proves de certificat de nivell A2, B1, B2, C1 i C2 començaran a les 9.00 h.

 • Les proves dels certificats de capacitació tècnica (Certificat de llenguatge als mitjans de comunicació, Certificat de llenguatge administratiu, Certificat de correcció de textos) començaran a les 9.30 h

LOCALITATS de realització de les proves:

 • Certificat de nivell A2, B1, B2, C1 i C2 de coneixements de valencià: Alacant, Alcoi, Alzira, Benidorm, Buñol, Borriana, Castelló de la Plana, Dénia, Elda, Elx, Gandia, Llíria, Ontinyent, Orihuela, Paterna, Sagunt, Segorbe, Sueca, Torrent, València, la Vall d'Uixó, Villena, Vinaròs i Xàtiva.

 • Certificats de capacitació tècnica (Llenguatge als mitjans de comunicació, Llenguatge administratiu i Correcció de textos): València.

Informació

 • Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià: http://www.jqcv.gva.es/

 • Aviva Benicarló

  C. de Ferreres Bretó, 10

  Tel. 964 470 050 (0220)

  aviva@ajuntamentdebenicarlo.org

(Informació extreta de la RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2019, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià i es nomena la Comissió Coordinadora i les comissions examinadores. Actualitzada el 22/03/19).