Documentació, recursos i manuals

Com publicar l'agenda de l'alcaldia al web

15/05/2017

Objectiu

Desenvolupar i desplegar un sistema que facilite la publicació de l'agenda de l'alcaldessa per complir amb l'indicador de transparència I03 de Transparència Internacional.

Estat de l'art

El web de l'Ajuntament www.ajuntamentdebenicarlo.org es desenvolupa i manté pel personal dels Serveis Informàtics de l'Ajuntament.

Es un lloc web escrit PHP, que s'ofereix a través de l'apache executant-se sobre un servidor en GNU/Linux.

Dins del desenvolupament d'un altre projecte tecnològic municipal, els Serveis Informàtics estan desplegant una instal·lació d'Alfresco. Aquesta plataforma està encara usant-se de manera molt incipient per un conjunt molt reduït d'usuaris de l'organització.

Solució desenvolupada

Publicar l'agenda institucional de l'alcaldessa comporta dues tasques clarament diferenciades:

  • Gestionar internament l'agenda, que serà realitzada per un grup privilegiat d'usuaris.

  • Publicar la informació al web municipal. La informació s'oferirà en temps real al web de l'Ajuntament.

De les múltiples solucions viables, hem optat per una basada en la integració de dues tecnologies lliures: la utilitat de gestió de calendaris de l'Alfresco i phpicalendar, un component desenvolupat en PHP per visualitzar de forma amigable calendaris en format vCalendar.

En Alfresco hem creat el site Alcaldia. Li hem activat la utilitat Calendar i hem afegit els usuaris interns encarregats de gestionar l'agenda assignant-los el rol de Col·laboradors. També hem afegit un usuari «virtual», vcalendar, i li hem assignat el rol de Consumidor. Aquest usuari serà el que utilitzarem per accedir al contingut de l'agenda des del web municipal.

Al web municipal hem instal·lat PHP icalendar 2.31. Hem modificat l'arxiu default_config.php perquè per defecte mostre l'agenda mensual, comence les setmanes en dilluns i refereixca les hores a la zona horària «Europe/Madrid». Com que el web municipal s'ofereix en valencià i en castellà, hem hagut d'adaptar-lo perquè la selecció de l'idioma es faça mitjançat un paràmetre d'entrada en la URL.

Des del mateix fitxer, hem desactivat algunes funcions irrellevants per al projecte com ara el RSS o la capacitat de l'usuari de personalitzar la intefície.

Per adaptar l'estètica a la del web municipal, s'ha creat una nova plantilla i s'ha modificat l'arxiu default.css.

Per que el nou component mostre la informació del calendari gestionat per l'Alfresco, s'ha modificat config.inc.php assignant a la variable

$list_webcals =
array('http://vcalendar:password@alfresco-server.bnc:8080/share/feedservice/components/calendar/ical/eventList-alcaldia.ics?site=alcaldia');

Finalment, per mostrar l'agenda al web municipal s'ha incrustat el codi html que genera phpicalendar utilitzant iframe:

Més informació

Si n'esteu interessats en conèixer més detalls del projecte, podeu contactar a través de correu.informatica@ajuntamentdebenicarlo.org