Policia assistencial i de proximitat

Servei provincial de teleajuda domiciliaria

27/04/2017

La Policia Local de Benicarló, en coordinació amb el Departament de Serveis Socials, col·labora amb el Servei Provincial de Teleajuda Domiciliària de la Diputació Provincial de Castelló, verificant el missatge de socors rebut per telèfon en la central de Policia Local, desplaçant-se funcionaris policials al domicili de l'usuari, assistint-lo si és necessari i col·laborant amb familiars i personal sanitari.

On se sol·licita?

Als Serveis Socials de l'Ajuntament de Benicarló.

Perfil de l'usuari

Les persones d'edat igual o superior a 65 anys.

Les persones que pateixen alguna malaltia crònica, de la qual es deriva una objectiva situació de risc.

Les persones amb discapacitat física o sensorial.

Amb caràcter transitori, les persones convalescents de malaltia, d'intervenció quirúrgica o d'accident, que es troben soles en el seu domicili gran part de la jornada.

Quant costa?

El Servei Provincial de Teleajuda Domiciliària es presta amb caràcter absolutament gratuït, sense cap cost per a l'usuari.

Com funciona?

Davant d'una situació d'emergència, l'usuari acciona el polsador que, en forma de penjoll, porta amb ell mateix permanentment. Això activa el transmissor connectat a la línia telefònica, que transmet un missatge de socors prèviament gravat, de forma consecutiva, a una seqüència de fins a tres números telefònics de familiars, veïns o persones properes amb possibilitat d'atendre de forma immediata l'usuari en el seu domicili. L'últim dels números telefònics programats correspon a la Policia Local de Benicarló, això assegura que el missatge de socors siga rebut i atès. La programació i instal·lació de l'equip individual de teleajuda domiciliària es du a terme per part del personal de la Diputació Provincial de Castelló.

El personal de l'Ajuntament de Benicarló s'encarregara de gestionar qualsevol avaria o incidència en l'aparell de teleajuda domiciliaria.


Per a més informació, cal dirigir-se al departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de Benicarló, c. de les Barques, 3 de Benicarló (Castelló) i telèfon núm. 964 473 968.