Subvencions i ajudes públiques concedides

Subvencions i ajudes públiques concedides

23/03/2017

Ajudes econòmiques destinades a ajuntaments i mancomunitats de municipis que realitzen activats de promoció d'ús del valencià en l'àmbit municipal


Aviva Benicarló s'acull anualment a la convocatòria de les ajudes per a la promoció de l'ús del valencià de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport


Convocatòria 2016


Objecte

Les ajudes van dirigides a subvencionar la realització de programes i activitats de promoció de l'ús oficial i social del valencià durant l'any.


Termini per sol·licitar la subvenció: 10/11/2016

Data de sol·licitud de l'ajuda per part de l'Ajuntament: 10/11/2016


Termini per justificar la subvenció: 09/12/2016

Data de justificació per part de l'Ajuntament: 09/12/2016


Import sol·licitat: 71.018,37 EUR

Import concedit: 12.049,14 EUR

Import justificat: 64.492,36 EUR


Fonts jurídiques i documentals