Ajuntament de Benicarló mucbefoto del mucbefoto del mucbe
Ajuntament de Benicarló Centre Cultural Convent de Sant Francesc     e-mail: correu.mucbe@ajuntamentdebenicarlo.org Valencià | Castellano
HISTÒRIA DE L'EDIFICI

3. Intervenció de l'edifici

La intervenció duta a terme sobre el Magatzem de la Mar ha consistit en les següents actuacions:

 1. Picat dels acabats superficials de tots els murs i arcs en interiors i façanes, deixant a la llum els elements constructius i procedint a la seva neteja i estabilització.

 2. Els murs de façanes laterals i murs interiors transversals no es trobaven travats entre si, amb el que s'ha procedit al seu lligat, dotant al conjunt d'una unió estructural. Per a això s'ha construït en la part superior de tots ells una “biga de lligat o cèrcol” de formigó armat.

 3. Substitució de tots els elements de coberta, realitzant una nova cobertura amb bigues de fusta laminada, tauler de bard ceràmic, aïllament tèrmic i teula àrab.

 4. Al principi es comptava amb recuperar la major part de la peces originàries de teula i poder utilitzar-les com aculls de la nova cobertura mantenint així una imatge similar exterior de l'edifici. No obstant això, en el procés d'obra es va comprovar que es trobaven en molt mal estat i es va decidir la seva substitució integral.

 5. Respecte al paviment, com ja s'ha explicat, l'existència de la fonamentació de lligat dels quatre últims arcs ha provocat la creació de dos nivells d'altura que divideixen la superfície de la nau en pràcticament dues parts iguals. La necessitat de crear un plànol horitzontal que permeti un adequat ús del recinte, ha provocat que els reforços en les fonamentacions quedin elevats i visibles a la sala inferior.

 6. La fusta de ipe, d'origen tropical, unifica els espais exteriors i d'accés, les oficines de gestió i la sala elevada. Pedra calcària de *Sant Vicent recobreix la sala més relacionada amb l'originari accés des de Crist del Mar.

 7. S'ha procedit a recuperar l'amplària originària de la porta principal de l'edifici, ja que en algun moment es va produir la seva ampliació, per motius que es desconeixen, deixant l'arc superior descentrat respecte a la porta.

 8. Esment especial respecte a la porta existent en l'actual emmurallo mitger, mantenint de manera virtual aquest accés i el nivell originari del paviment en aquest punt.

 9. La dotació de les instal·lacions necessàries per al seu ús museístic s'ha procurat que siguin el més respectuoses amb els elements de valor històric. El paviment recull en tant que sigui possible tot els cables i instal·lacions elèctriques, de telecomunicacions, de sanejament i drenatge.

 10. La il·luminació, mitjançant focus i *difusores, es despenja de coberta per il·luminar les futures peces que s'exposin. Focus encastats en el paviment realcen la textura dels arcs i dels murs de pedra que emboliquen l'espai.

 11. Finalment, recordar la premissa que ha regit durant tot el procés de recuperació d'edifici i que consisteix a configurar tots els espais de manera que es possibiliti el seu ús i gaudi per part de tots els nostres ciutadans

Creat per psiguenza el 06/09/2011
© 2000-2023 Equip Desenvolupament Web Imprimir