Ajuntament de Benicarló mucbefoto del mucbefoto del mucbe
Ajuntament de Benicarló Centre Cultural Convent de Sant Francesc     e-mail: correu.mucbe@ajuntamentdebenicarlo.org Valencià | Castellano
HISTÒRIA DE L'EDIFICI

2. Art gòtic

2. L'ART GÒTIC

Fotografia:http://www.gothicmed.es/browsable/images/ufer8j1m2a5lejvuektm1d7f9b0g452f.jpg

L'art gòtic és un estil artístic que es va desenvolupar en l'Europa occidental des del segle XIII fins a la implantació del Renaixement.

El terme “gòtic” va ser utilitzat per primera vegada al segle XVI per l'italià Giorgio Vesari, gran historiador de l'art. Amb ell volia expressar definir el “fosc” art de l'Edat Mitjana enfront del gloriós passat de l'Antiguitat Clàssica. El gòtic seria un art jutjat com a bàrbar i considerat molt inferior comparat amb l'art grecorromà.

La promoció d'aquest nou estil a Europa es deu, en gran part, a l'Ordre del Cister que seria l'encarregada de la seva difusió per tota la geografia europea, a través de les seves fundacions i monestirs.Amb el gòtic es produeix una ruptura estilística en la tradició arquitectura romànica. La raó de tal evolució és el canvi de mentalitat medieval, que comporta la substitució d'idealisme pel naturalisme. Els segles XII i XIII contemplen la derrota de l'idealisme de Plató, defensat per Sant Agustí, que va ser la base filosòfica durant els segles altmedievales.

A partir de llavors es recupera la filosofia basada en la preeminència dels sentits d'Aristòtil, recolzada per personatges de la talla de Sant Albert Magne i Sant Tomàs d'Aquino. Les antigues premisses que només la racionalitat humana és l'únic sistema de coneixement i que les formes sensibles són només una aparença enganyosa de la veritat, és desplaçada per la convicció que els sentits són necessaris per descobrir la naturalesa, veritable front de coneixement.

Durant la Baixa Edat Mitjana l'edifici més característic del gòtic seria la catedral; temple de la seu episcopal, que es converteix en el símbol del poder econòmic de la ciutat i del prestigi dels seus habitants. Però també en aquesta època la societat urbana ( la burgesia de les ciutats) defensa la seva independència respecte al món feudal-rural, com les cases del govern municipal, les llotges de comerç, els hospitals, els mercats i les cases dels gremis.

Els constructors de catedrals ja no han de limitar-se a simples formes regulars per construir els seus edificis (cercles i quadrats fonamentalment) sinó que es veu lliure de treballar com un arquitecte que utilitza noves solucions tectòniques, a fi de consolidar espais de gran altura i lluminositat. Per aconseguir-ho utilitzaran l'arc apuntat i la volta de creueria, composta per arcs que es creuen diagonalment i subjectats amb una clau central.

Aquesta estructura, en pesar menys, permet distribuir millor les càrregues, de manera que es pot elevar el conjunt i treure grans finestrals. A mesura que el gòtic evoluciona, s'empraran altres tipus d'arcs (conopial i carpanell) ajunto voltes de ventall i estavellades.Els constructors de catedrals ja no han de limitar-se a simples formes regulars per construir els seus edificis (cercles i quadrats fonamentalment) sinó que es veu lliure de treballar com un arquitecte que utilitza noves solucions tectòniques, a fi de consolidar espais de gran altura i lluminositat. Per aconseguir-ho utilitzaran l'arc apuntat i la volta de creueria, composta per arcs que es creuen diagonalment i subjectats amb una clau central.

Aquesta estructura, en pesar menys, permet distribuir millor les càrregues, de manera que es pot elevar el conjunt i treure grans finestrals. A mesura que el gòtic evoluciona, s'empraran altres tipus d'arcs (conopial i carpanell) ajunto voltes de ventall i estavellades.

Creat per david el 17/08/2011
© 2000-2019 Equip Desenvolupament Web Imprimir