Indicador de transparčncia 19

Indicador de transparčncia i19

S'ha implantat un Portal (o secció específica) de transparčncia en la web de l'Ajuntament.

Serveis Informŕtics

Nivell de compliment (0 - 100%): 100%

Justificació del nivell de compliment

El web disposa d'una secció un s'informa del nivell de compliment de cadascun dels 80 indicadors que proposa Transparčncia Internacional i des d'on es pot accedir directament a la informació publicada.

Accions correctores

No en calen.

Última revisió: 20/02/2017

Propera revisió: 20/02/2018

Promou