Deute públic municipal consolidat i la seua evolució en comparació d'exercicis anteriors