Districte Secció Ubicació Ubicació anterior (*)
1 1 Pavelló Poliesportiu Municipal 
1 2 Magatzem de la Mar 
1 3 Edifici Gòtic - Antic Ajuntament  CEIP Francesc Catalan
1 4 Acadèmia de Música 
1 5 CEIP Francesc Catalan 
2 2 MUCBE  Edifici Gòtic - Antic Ajuntament
2 3 MUCBE 
3 1 Cambra Agrària  Edifici Gòtic - Antic Ajuntament
3 2 CEIP Marqués de Benicarló 
3 3 Cambra Agrària  CEIP Marqués de Benicarló
3 4 IES Ramón Cid (Local 1) 
3 5 Auditori Municipal 
3 6 Auditori Municipal (Local annex) 
3 7 IES Ramón Cid (Menjador) 

(*) Atenció als canvis d'ubicació dels col·legis.

Per saber on podeu anar a votar, podeu consultar el cens.