Catàleg actualitzat dels procediments administratius de la seua competència

Catàleg actualitzat dels procediments administratius de la seua competència, amb indicació del seu objecte, tràmits, terminis, sentit del silenci administratiu, i si escau formularis associats, especificant els susceptibles de tramitació electrònica. [ITA 24]

El departament d'Informàtica és un servei intern i no té procediments administratius públics dins de les seues competències.