Cercador intern en la web de l'Ajuntament

Existeix un Cercador intern clarament visible en la web de l'Ajuntament. [ITA 20]

Es pot accedir al cercador des qualsevol pàgina del web.